onsdag 4 augusti 2010

4 mot 3 - Europakonventionen ger inte homosexuella rätt att gifta sig

En ny intressant dom från Europadomstolen hade kunnat vara ännu mer intressant om det stått fyra mot tre istället, för domstolen kom nu fram till att avsaknaden av möjligheten för ett homosexuellt par att gifta sig inte bröt mot diskrimineringsförbudet i artikel 12 (i förening med artikel 8, om rätt till skydd för provat- och familjeliv). Synd tycker jag.

Det österrikiska paret menade i första hand att artikel 12 (om rätten att ingå äktenskap) gav dem rätt att gifta sig. Men domstolen menade, med hänvisning till att synen på samkönade äktenskap varierar stort mellan olika europeiska länder, att de nationella myndigheterna är bäst lämpade att avgöra huruvida äktenskapet ska förbehållas endast heterosexuella par.

Men domstolen påtalade i alla fall att det krävs starka skäl för att behandla personer olika utifrån sexuell läggning och konstaterade att samkönade par befinner sig i samma situation som par av olika kön när det kommer till behovet att få sitt förhållande rättsligt förankrat. Domstolen kunde också konstatera att begreppet "familjeliv" (artikel 8) också omfattar samkönade par (punkten 93-94). Tänk så generöst! Utifrån en helhetstolkning av konventionen kom domstolen dock fram till att avsaknaden av möjligheten att gifta sig inte utgjorde en kränkning av rätten till privat- och familjeliv.

Tycker att de tre skiljaktiga domarnas mening i slutet är värd en genomläsning.

"In this very important case, the Court, after a careful examination of previous case-law, has taken a major step forward in its jurisprudence by extending the notion of "family life" to same-sex couples. Relying in particular on the developements in European Union law [...] the Court identified in paragraph 93 of the judgement "a growing tendency to include same-sex couples in the notion of "family"."

Att detta erkännande är ett "major step" för Europa är egentligen bara tragiskt. 

Inga kommentarer: