torsdag 28 januari 2010

Varken förbud eller tvång

Med anledning av att frågan om lagstiftning och förbud mot burka nu tagits upp av medierna inför valet kom jag att tänka på Theresia Thylins uppsats Statens val, kvinnors vardag som berör slöjbärande i förhållande till förbud/tvång. Uppsatsen bygger på intervjuer med iranska och franska kvinnor och deras relation till slöjan. Uppfattningarna skiljer sig åt på många punkter mellan kvinnorna i Iran och i Frankrike, men en likhet kommer tydligt fram i undersökningen.  

Samtliga intervjupersoner var negativt inställda till såväl förbud som tvång att bära slöja.

Av någon anledning är det en av de få undersökningarna jag läst om slöjbärande där kvinnorna - bärarna - får komma till tals. Är det inte självklart att de ska få utrymme i den debatt som rör deras liv och vardag?

Läs också Linus Fremin kärnfulla analys; Medierna har blivit Sverigedemokratiska och inlägget i Juridikbloggen.

Inga kommentarer: