onsdag 31 mars 2010

Från tvångssteriliseringar till kastrationspolitik

Ola Larsmo skriver i DN idag om rasbiologi och den svenska steriliseringspolitiken från 1930-talet till 70-talet. En angelägen artikel över ett mörkt kapitel i historien. Men statens ingripande i människors fortplantningsorgan och könskörtlar har inte upphört. Enligt det vilande förslaget till ny lag om ändrad könstillhörighet (SOU 2007:16) måste personer som vill ändra sin juridiska könstillhörighet ta bort sina könskörtlar, dvs. kastreras.

Vårt förslag innebär att tillstånd till ändrad könstillhörighet alltid innefattar kirurgiska ingrepp som ofrånkomligt innebär sterilitet. Även om en person inte vill genomgå någon annan form av könskorrigerande operation, måste han eller hon få sina könskörtlar borttagna för att könstillhörigheten skall kunna ändras juridiskt. Skälet till detta förslag är att vi anser att det är rimligt att kräva att en person som har manlig könsidentitet inte har kvinnliga könskörtlar och tvärtom. Syftet är således inte i första hand att kräva ett ingrepp som gör patienten steril, även om det blir en konsekvens av ingreppet. (SOU 2007:16, s. 183)

För några år sedan satt jag och skrev remissvar till utredningen. Helt jävla gråtfärdig.

Trollhare skriver längre och bättre. Läs!

Inga kommentarer: