måndag 15 mars 2010

Missfall med flit - mord i Utah

I delstaten Utah har man alldeles nyligen kriminaliserat avsiktligt framkallade missfall (rad 76, motsatsvis). Lagändringen kommer efter ett uppmärksammat fall där en 17-årig kvinna bett en annan person att misshandla henne för att framkalla ett missfall.

Abort utförd av läkare är tillåtet i Utah under vissa mycket begränsade förutsättningar, t.ex. om det är fara för kvinnans liv och hälsa eller om kvinnan blivit gravid genom våldtäkt eller incest (rad 272-300). Tillgången till abortläkare och kliniker i den konservativa delstaten är begränsad. Dessutom kostar det. För en minderårig krävs dessutom föräldrarnas medgivande.

Utahs skolor lär ut avhållsamhet som enda alternativ.

Lagar som denna är så otroligt sorgliga. Istället för att ge ökad tillgång till preventivmedel och adekvat information om hur man skyddar sig mot oönskade graviditeter så väljer man att straffbelägga. I stället för att förstå vilken utsatt och och pressad situation de kvinnor som begår den här typen av handlingar befinner sig i (som den 17-åriga kvinna som betalade någon för att misshandla fram ett missfall) väljer man att lagstifta mot kvinnor.

Det kunde ha blivit ännu värre. Det första förslaget kriminaliserade även vissa typer av oavsiktliga missfall, vilket skulle kunnat leda till livstids fängelse för en kvinna som fallit i trappan eller stannat i en våldsam relation. Förslaget kritiserades och i lagstiftningen görs idag uttryckliga undantag för missfall som orsakas av t.ex. oaktsamhet, försummelse eller för att kvinnan vägrat samtycka till kejsarsnitt eller annan vård (rad 67-76).

Lagen. Feminist Law Professors. Jezebel.

Inga kommentarer: