måndag 9 november 2009

Inspirationskällor

När jag för en tid sedan bestämde mig för att bli lite mer ambitiös i mitt bloggande funderade jag mycket kring en ny etikett som skulle heta ”feminister och frihetskämpar” där jag skulle skriva om personer jag beundrar på olika sätt – inspirationskällor – och samtidigt lära mig lite mer om personerna. Tiden har tyvärr inte räckt till att utveckla konceptet, men jag tycker fortfarande att tanken är god. Det finns många människor att inspireras av som är värda att lyfta fram.

Idag läste jag i svd om Yvonne Bezerra de Mello som arbetar i Maré, en av Rios största slumstäder, med en inlärningsmetod för traumatiserade barn. Barnen lever med ständig oro, med droger och våld som vardag och den ständiga stressen gör att barnen har svårt att minnas och lära sig.

När hon på 1980–90-talen studerade hon nervsystemet och hjärnans funktion, upptäckte hon att all ny forskning om inlärning var inriktad på över och medelklassens barn i västvärlden. Hon skapade sin egen inlärningsmetod anpassad för de utsatta barnen som går ut på att låta barnen ”värma upp” hjärnan på morgonen genom sex moment, 10–15 minuter för varje, och bara muntliga övningar. Genom att tala positivt om var och en av eleverna och låta dem berätta om sin gårdag (för att få bort blockeringar och värda trauman), låta dem berätta om en nyhet de sett på TV eller hört på radio (för att öva minnet och träna språket). Sedan får de röra lite på sig och därefter avslutas uppvärmningen med språkövningar på nio (!) språk. Efter uppvärmningen är barnen sedan mottagliga för andra ämnen och för att lära sig.

Hon berättar att engagemanget för lärande tog sin början under hennes uppväxt. Hennes mamma sa;

”Brasilien är inget rättvist land, Yvonne. Vi har inte pengar, men vi har våra hjärnor. Använd din hjärna så kommer du att lyckas.”

Fint!

Inga kommentarer: