onsdag 18 november 2009

Tillgänglighet - en viktig fråga

Precis som debattörerna på brännpunkt poängterade för några dagar sedan är det konstigt att den nya diskrimineringslagen höll kvar vid skillnaderna i krav på förebyggande insatser och anpassningsåtgärder när det gäller t.ex. funktionshinder.  DO vill att lagen utvidgas till att omfatta krav på tillgänglighetsanpassning. Bara i år har DO fått in 215 anmälningar som rör brist på tillgänglighet. Tror att det höga antalet anmälningar bland annat beror på de anmälningsaktioner som pågått under ledning av organisationen Marschen för tillgänglighet. Måste säga att jag verkligen tycker om det sättet att driva politik, synliggöra problem och arbeta för att förändra lagar och rättstillämpningen.

(Om namnaktionen, här, här och här)

Inga kommentarer: