onsdag 11 november 2009

Övergreppen måste få en påföljd!

Utlandsplacerade personer, oavsett om de är NATO-soldater, FN-medarbetare eller deltar i biståndsprojekt, har ett väldigt stort ansvar utifrån sin (makt)position och för uppdragets och organisationens legitimitet. Många gör säkerligen ett bra jobb men de det är enormt viktigt att de ansvariga organisationerna tydligt tar avstånd ifrån och ger en påföljd när övergrepp och olagligheter utförs av människor som är organisationens representanter.

Svd rapporterar att tre NATO-soldater burit nazistsymboler på sina hjälmar under tjänstgöring i Afghanistan. Nu har både soldaterna och deras befälhavare, som försökt att mörklägga det hela för att skydda soldaterna, blivit avstängda från tjänstgöring i väntan på utredning. Två av soldaterna har fotograferats med symbolen för SS nionde pansardivision Hohenstaufen och Dirlewanger, ett granatregemente inom SS. Tjeckiens försvarsminister uppger att soldaterna kan vänta sig ett hårt straff om alla anklagelser visar sig vara riktiga. Med bildbevis kan det bli svårt att slingra sig undan och det är bra att detta tas på stort allvar.

FN agerar tyvärr på ett oförsvaligt sätt efter ett övergrepp i Etiopien 2003 – de agerar inte alls! Zaremba skriver i dagens dn om hur en vit amerikansk FN-medarbetare, FN:s säkerhetschef i Etiopien, grovt misshandlar en lokalt anställd etiopier, Mariam, med ett järnrör och sparkar. Detta skedde helt öppet och hade karaktären av offentlig förnedring. Misshandeln motiverades med att den lokalanställde parkerat sin bil på säkerhetschefens, Petersons, parkeringsplats. Det framgår av en protestlista som undertecknats av 200 av de FN-anställda i Addis Abeba att detta inte var första gången den amerikanska säkerhetschefen visat sin brutalitet.

Som FN-anställd hade säkerhetschefen särskild immunitet, men immuniteten ska bara gälla för handlingar som håller sig inom ramen för FN-uppdraget. Etiopiens regering vände sig därför till UN Economic Commission for Africa med begäran att utlämna säkerhetschefen till rättvisan. Sex veckor senare kommer beskedet att immuniteten inte upphävs eftersom ”den olyckliga incidenten mellan två FN-anställda inträffade på FN:s parkering och därför är en intern angelägenhet som ska hanteras enligt FN:s egna regler.” Detta innebar i praktiken att säkerhetschefen blev suspenderad i två veckor och var tvungen att skriva ett brev där han bad den misshandlade mannen om ursäkt.

Följande är ett citat ur artikeln:

Fallet Peterson bildar [...] ett prejudikat. Om en FN-man inte kan ställas till svars för överfall på FN-parkering, hur blir det med våldtäkter på FN-kontor och andra övergrepp? Frågan är inte retorisk. I Addistidningen Reporter berättar etiopiskor (anonymt) att deras anmälningar av sexuella övergrepp avskrivs utan utredning. ”Omöjligt att bevisa”, hette det. Misshandeln av Samson G Mariam var bevisad bortom allt tvivel, men förövaren gick fri med hänvisning till samma immunitet som dessa kvinnors chefer också åtnjuter. Man behöver ingen fantasi för att inse vilket rättslöst ställe UN Economic Commission for Africa i Addis Abeba blev för infödda kvinnor efter detta beslut. Blev de antastade på gatan kunde de gå till polisen. Blev de ofredade på FN-kontoret fanns ingen att vända sig till.

Inga kommentarer: