fredag 13 november 2009

Institutionalisering av jämställldhetsarbetet

I förrgår blev det till slut en tur till universitetet och Leilas seminarium. Efter föredragsdelen uppkom det ganska intressanta diskussioner om effekterna av det institutionaliserade jämställdhetsarbetet. Det är nog inte en felaktig uppfattning att arbetet med jämställdhetsplaner och policys ofta sker på rutin, för att man ska/måste enligt lag. Det evinnerliga räknandet av könorgan kan cementera förväntingarna på hur män och kvinnor är/kommer att behandlas i arbetslivet och arbetet med att framställa planer och policys kan också ta energi och kraft från de engagerade som kunde ha använts till mer effektiva åtgärder. Samtidigt kan vissa tvingande åtgärder behövas för att många företag och institutioner över huvud taget ska ta i frågan. Själv-/sjukdomsinsikt saknas helt på alltför många stället. Fortfarande. Man ska kanske inte underskatta den terapeutiska effekten av det institutionaliserade jämställdhetsarbetet. Enkäter skickas ut, diskussionen får ett forum och tas upp till ytan både i formella och informella sammanhang. Men resultatet... Tja...

Många tankar funderingar och erfarenheter for runt i huvudet.

Inga kommentarer: